مالی واعتباری عسکریه امروز بانک توس فردا
مالی و اعتباری عسکریه

بازدید : مرتبه
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۸

آخرین نرخ سود سپردها ی موسسه عسكريه

1-كوتاه مدت روز شمار زير 4 ماه                    5/14%

2- چهار ماهه ويژه                                          15%

3-شش ماهه ويژه                                       5/15%

4-نه ماهه ويژه                                               16%

5- بلند مدت يكساله                                       17%

6-بلند مدت دو ساله                                   75/17%

7- بلند مدت سه ساله                                    18%

8-بلند مدت چهارساله                                 5/18%

9- بلند مدت پنج ساله                                   19%ارسال توسط پیام کلانتری فرد
بایگانی مطالب
پيوند هاي روزانه
شمارگان بازدید
ویژه همکاران

Powered by WebGozar